❤ ❤ ❤ عشــــــــق من کجـــــــایی ❤ ❤ ❤

زندگــــــــــــی با هــــمه وسـعـــت خـویــــــش

 

محـــفـــل ساکــــت غــــــم خــــوردن نیـــست

 

حاصلـــش تــن به جـزا دادن و افسـردن نیست 

 

زنـدگـــــــی خـــوردن و خــوابیـــــدن نیـســـت 

 

زنـدگـــــــی جنـبـش و جــاری شــدن اســــت 

 

از تماشاگر آغاز حیات تا به جایی که خدا می داند ...

 

 


Tags: سهراب سپهری , زندگی , شعر , غم , جنبش
ܓܨ••••• ZEINAB •••••ܓܨ |

Life...


Tags: زندگی , صحنه , یکتا , هنرمند
ܓܨ••••• ZEINAB •••••ܓܨ |

زندگی گل به توانِ ابدیت

زندگی ضربِ زمین در ضربانِ دل ما 

 

 


Tags: سهراب سپهری , توان , ابدیت , زندگی , زمین
ܓܨ••••• ZEINAB •••••ܓܨ |

لحظه ها می گذرند...

 

آنچه بگذشت نمی آید باز ...

 

قصه ای هست که هرگز دیگر ...

 

نتواند شد آغاز ...

 


Tags: سهراب سپهری , قصه , آغاز , لحظه ها
ܓܨ••••• ZEINAB •••••ܓܨ |

تمــــــــــــام دنیـــا در آغوشـــت خــــلاصه شـــــــــده اســـــــــت …

کـــــــــــودکـــــــــانه

پنــــــــــــاه میـبـــــــــــرم …

بـــــــــه خلاصــــــــــه ی دنیــــــــــــــــا … 


Tags: دنیا , خلاصه , کودکانه , عشق
ܓܨ••••• ZEINAB •••••ܓܨ |

فاجعــــه یعنى…

آنقدر در تو غــرق شـــده ام

که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت میـــکنم!!!

عشـــق یعنى همین…


Tags: عشق , فاجعه , خیانت , احساس
ܓܨ••••• ZEINAB •••••ܓܨ |      قالب ساز آنلاین