❤ ❤ ❤ عشــــــــق من کجـــــــایی ❤ ❤ ❤

Life...


Tags: زندگی , صحنه , یکتا , هنرمند
ܓܨ••••• ZEINAB •••••ܓܨ |

زندگی گل به توانِ ابدیت

زندگی ضربِ زمین در ضربانِ دل ما 


Tags: سهراب سپهری , توان , ابدیت , زندگی , زمین
ܓܨ••••• ZEINAB •••••ܓܨ |

لحظه ها می گذرند...

 

آنچه بگذشت نمی آید باز ...

 

قصه ای هست که هرگز دیگر ...

 

نتواند شد آغاز ...


Tags: سهراب سپهری , قصه , آغاز , لحظه ها
ܓܨ••••• ZEINAB •••••ܓܨ |

تمــــــــــــام دنیـــا در آغوشـــت خــــلاصه شـــــــــده اســـــــــت …

کـــــــــــودکـــــــــانه

پنــــــــــــاه میـبـــــــــــرم …

بـــــــــه خلاصــــــــــه ی دنیــــــــــــــــا … 


Tags: دنیا , خلاصه , کودکانه , عشق
ܓܨ••••• ZEINAB •••••ܓܨ |

فاجعــــه یعنى…

آنقدر در تو غــرق شـــده ام

که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت میـــکنم!!!

عشـــق یعنى همین…


Tags: عشق , فاجعه , خیانت , احساس
ܓܨ••••• ZEINAB •••••ܓܨ |

چه تفاوتیست میان آدمها

عشق برای یکی سرگرمی و برای دیگری دلگرمی ... 


Tags: عشق , آدم ها , سرگرمی , دلگرمی , استاتوس
ܓܨ••••• ZEINAB •••••ܓܨ |      قالب ساز آنلاین