❤ ❤ ❤ عشــــــــق من کجـــــــایی ❤ ❤ ❤

تمــــــــــــام دنیـــا در آغوشـــت خــــلاصه شـــــــــده اســـــــــت …

کـــــــــــودکـــــــــانه

پنــــــــــــاه میـبـــــــــــرم …

بـــــــــه خلاصــــــــــه ی دنیــــــــــــــــا … 


Tags: دنیا , خلاصه , کودکانه , عشق
ܓܨ••••• ZEINAB •••••ܓܨ |

فاجعــــه یعنى…

آنقدر در تو غــرق شـــده ام

که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت میـــکنم!!!

عشـــق یعنى همین…


Tags: عشق , فاجعه , خیانت , احساس
ܓܨ••••• ZEINAB •••••ܓܨ |

چه تفاوتیست میان آدمها

عشق برای یکی سرگرمی و برای دیگری دلگرمی ... 


Tags: عشق , آدم ها , سرگرمی , دلگرمی , استاتوس
ܓܨ••••• ZEINAB •••••ܓܨ |

من دیگه خسته شدم بس که چشام خیسه و نم

خوب ببینم و بفهمم و بازم چیزی نگم

من دیگه بریدم از بس که شکستم از خودی

توی آیینه خیره شم بگم به چشمام چی شدی؟

خسته‌م از حرفای خوب و بی سر و ته، بی‌ثمر

حسرت یه عمر رفته، عقده‌های تازه‌تر

متنفرم از آدمای بی‌مغز و شلوغ

از کتابایی با اسمای قشنگ، متن دروغ

دیگه نوبت توئه خسته شی دنیا بشکنی

این بار ایستادم تا آخرش با کفش آهنی

 

 

ܓܨ••••• ZEINAB •••••ܓܨ |

بعضی چیزها را " باید " بنویسم

نه برای اینکه همه " بخونن " و بگن " عالیه "

برای اینکه " خفه نشم "

همین !!

 

ܓܨ••••• ZEINAB •••••ܓܨ |

تـو سـیگـارتُ خـاموش کـن تـا بگم...

چـطـور مـیـشه با گـریه هـم دود شـد...

بـا خنده هـم زخـم خـورد...

Tags: سیگارت , سیگار , گریه , دود
ܓܨ••••• ZEINAB •••••ܓܨ |      قالب ساز آنلاین